Βόρειες Ακτές

2015-06-12 21:53

 

 Μίλατος    (Φανός Λιμένος)

 1   Στην κεφαλή του βόρειου Λιμενοβραχίονα, 

του Λιμενίσκου Μιλάτου.

   

Σχήμα 7 του Φ.Ε.Α.

Κυκλικό θυλάκιο με σιδηρόπλεκτο οβελό

και πράσινη οριζόντια λουρίδα. 

 Εθνικός Αριθμός        3230 

 Διεθνής Αριθμός  Ε 4813,7 

Στίγμα                   Περίοδος               Ύψος           Φωτοβολία          

Β 35ο 19' 3''         Αναλ. Πράσ. 3''          6 μέτρα             3 μίλια         

Α 25ο 33' 8''        0,3'' + 2,7'' = 3''                                              

 

 

 2   Στην κεφαλή του νότιου 

λιμενοβραχίονα

Σχήμα 7 του Φ.Ε.Α.

Κυκλικό θυλάκιο με σιδηρόπλεκτο οβελό

και ερυθρά οριζόντια λουρίδα

 Εθνικός Αριθμός     3230,1 

 Διεθνής Αριθμός  Ε 3813,9 

Στίγμα                    Περίοδος               Ύψος           Φωτοβολία       

B 35o 19' 2''          Αναλ. Ερυθ. 3''         6 μέτρα            3 μίλια

A 25o 33' 8''          0,3'' + 2,7 = 3''

 

 

----------   ----------   //   ----------   ----------

 

 

 

 Γέρακας    (Φάρος Ακτοπλοϊας)

Στη δυτική πλευρά της 

Βραχονησίδας Γέρακας, ή Αυγό.

        

Σχήμα 19 του Φ.Ε.Α.

Σιδηρόπλεκτος οβελός

 Εθνικός Αριθμός    3240 

 Διεθνής Αριθμός  Ε4813 

Στίγμα                      Περίοδος                 Ύψος            Φωτοβολία           Τομείς

Β 35ο 36' 2''           Αναλ. Λευκ. 5''          57 μέτρα             9 μίλια           Λευκ. 285ο - 270ο 

Α 25ο 34' 7''            1'' + 4'' = 5''                                                              Σκοτ. 270ο - 285ο  *

*  Ο   φάρος    αποκρύπτεται   απο   τη  βραχονησίδα, 

στις  απο  θάλασσα  διοπτεύσεις  (270ο - 285ο = 15ο)

 

 

----------   ----------   //   ----------   ---------- 

 

 

 Αφορεσμένος   (Φάρος Ακτοπλοϊας)

Στην Άκρα Αφορεσμένος ή Άη Γιάννης, 

δυτικό όριο του Κόλπου Μεραμπέλου.

      

Εκτός Φ.Ε.Α.

Μεταλλική κατασκευή, σε μικρή απόσταση

απο   τον   εγκαταλελειμένο   σήμερα

Πέτρινο Πύργο επι παλαιού κτίσματος.

Εθνικός Αριθμός     3250 

Διεθνής Αριθμός  Ε 4814 

Στίγμα                             Περίοδος                       Ύψος           Φωτοβολία       

Β 35ο 20' 5''                Αναλ. Λευκ. 12,8''              49 μέτρα           11 μίλια

Α 25ο 46' 4''         0,8'' + 3'' + 0,8'' + 8,2'' = 12,8

 

 

----------   ----------   //   ----------   ----------

 

 

 

 Μικρόνησος   (Φάρος Ακτοπλοϊας)

Στην κορυφή της νησίδας Νικρονήσι,

έξωθεν του λιμένα  Αγίου Νικολάου.

       

Σχήμα 7 του Φ.Ε.Α.

Λευκός σιδηρόπλεκτος οβελός

 Εθνικός Αριθμός     3260 

 Διεθνής Αριθμός  Ε 4816 

Στίγμα                   Περίοδος               Ύψος           Φωτοβολία       

Β 35ο 12' 3''           Αναλ. Λευκ. 3''      26 μέτρα           4 μίλια

Α 25ο 43' 9''         0,3'' + 2,7'' = 3''

 

 

----------   ----------   //   ----------   ----------

 

 

 Άγιος Νικόλαος    (Φανός Λιμένος)

 1    Στην κεφαλή του λιμενοβραχίονα 

του  λιμένα  Αγίου  Νικολάου.

  

Σχήμα 15 του Φ.Ε.Α.

Λευκό εξαγωνικό θυλάκιο με στήλη, 

εξώστη και ερυθρά οριζόντια λουρίδα.

 Εθνικός Αριθμός     3270 

 Διεθνής Αριθμός  Ε 4818 

Στίγμα                      Περίοδος                Ύψος           Φωτοβολία       

Β 35ο 11' 7''           Αναλ. Ερυθ. 2''         10 μέτρα            7 μίλια

Α 25ο 43' 2''          0,75'' + 1,25'' = 2''

 

 

----------   ----------   //   ----------   ----------

 

 

 Μαρίνα Αγίου Νικολάου     (Φανός Λιμένος)

 1     Στην κεφαλή του νότιου λιμενοβραχίονα 

της νέας Μαρίνας Αγίου Νικολάου.

   

Σχήμα 20 του Φ.Ε.Α.

 Εθνικός Αριθμός        3273 

 Διεθνής Αριθμός  Ε 4818,2 

Στίγμα                   Περίοδος                   Ύψος          Φωτοβολία       

Β 35ο 11' 2''        Αναλ. Πράσ. 3''            7 μέτρα            3 μίλια

Α 25ο 43' 0''       0,3'' + 2,7'' = 3''

 

 2     Στην κεφαλή του βόρειου  λιμενοβραχίονα 

της νέας Μαρίνας Αγίου Νικολάου.

Σχήμα 20 του Φ.Ε.Α.

 Εθνικός Αριθμός        3274 

 Διεθνής Αριθμός  Ε 4818,4 

Στίγμα                   Περίοδος               Ύψος           Φωτοβολία       

Β 35ο 11' 2''        Αναλ. Ερυθ. 3''            7 μέτρα            3 μίλια

Α 25ο 43' 0''       0,3'' 2,7'' = 3''

 

 

----------   ----------   //   ----------   ----------

 

 

 Κυματοθραύστης Μαρίνας Αγίου Νικολάου  (Σημαντήρας)

 1    Στο βόρειο άκρο του κυματοθραύστη

  

Σχήμα 21 του Φ.Ε.Α.

Σιδηρόπλεκτος οβελός με εξώστη μεταλλική 

στήλη και  κίτρινη  οριζόντια λουρίδα

 Εθνικός Αριθμός        3275 

 Διεθνής Αριθμός  Ε 4818,7 

Στίγμα                       Περίοδος               Ύψος           Φωτοβολία    

Β 35ο 11' 2''          Σπινθ. Κιτρ. 1''           7 μέτρα              3 μίλια

Α 25ο 43' 0''          0,2'' + 0,8'' = 1''

 

 

 2    Στο νότιο άκρο του κυματοθραύστη 

Σχήμα 21 του Φ.Ε.Α.

Σιδηρόπλεκτος οβελός με εξώστη μεταλλική 

στήλη και  κίτρινη  οριζόντια λουρίδα

 Εθνικός Αριθμός     3275,1 

 Διεθνής Αριθμός  Ε 4818,8 

Στίγμα                   Περίοδος                 Ύψος            Φωτοβολία  

B 35o 11' 0''        Σπινθ. Κιτρ. 1''           7 μέτρα              3 μίλια

A 25o 42' 9''        0,2'' + 0,8'' = 1'' 

  

 

   

----------   ----------   //   ----------   ----------

 

 

 Κόνιδα    (Φάρος Ακτοπλοΐας)

Στην κορυφή της νησίδας 

Κόνιδα ή Κουνίθια. 

     

Σχήμα 7 του Φ.Ε.Α.

Λευκό κυκλικό θυλάκιο, 

με σιδηρόπλεκτο οβελό

 Εθνικός Αριθμός     3280 

 Διεθνής Αριθμός  Ε 4819 

Στίγμα                      Περίοδος               Ύψος         Φωτοβολία     

 Β 35ο 07' 6''         Αναλ. Λευκ. 10''         25 μέτρα         4 μίλια

 Α 25ο 48' 7''           2'' + 8'' = 10'' 

 

 

----------   ----------   //   ----------   ----------

 

 

 Αλτσί    (Φανός λιμένος)

 1    Στην κεφαλή του προβλήτα των εγκαταστάσεων

 της ΛΑΒΑ Α.Ε. (Ιδιωτικός)
   

Εκτός Φ.Ε.Α.

Μεταλλικός ιστός με ερυθρά 

οριζίντια λουρίδα. (ιδιωτικός) 

 Εθνικός Αριθμός        3282 

 Διεθνής Αριθμός  Ε 4819,5 

Στίγμα                     Περίοδος                  Ύψος         Φωτοβολία       

Β 35ο 10' 7''          Σταθ.   Ερυθρ.            13 μέτρα          3 μίλια

Α 25ο 53' 6''

 

 

----------   ----------   //   ----------   ----------

 

 

 Βαμβακιά    (Φάρος Ακτοπλοΐας)

Στην Άκρα Βαμβακιά.

      

Σχήμα 19 του Φ.Ε.Α.

Σιδηρόπλεκτος οβελός

 Εθνικός Αριθμός     3290 

 Διεθνής Αριθμός  Ε 4820 

Στίγμα                                  Περίοδος                                      Ύψος           Φωτοβολία     

Β 35ο 13' 5''                    Αναλ. Λευκ. 18''

Α 26ο 07' 0''     0.8'' + 2'' + 0,8'' + 2'' + 0,8'' + 11,6'' = 18''

 

 

----------   ----------   //   ----------   ----------

 

 

 Σητεία    (Φανός λιμένος) 

 1   Στην κεφαλή του παλαιού προβλήτα.

   

Σχήμα 15 του Φ.Ε.Α.

Λευκό εξαγωνικό θυλάκιο με στήλη, 

εξώστη και πράσινη οριζόντια λουρίδα

 Εθνικός Αριθμός     3300 

 Διεθνής Αριθμός  Ε 4821 

Στίγμα                      Περίοδος                Ύψος           Φωτοβολία   

Β 35ο 12' 8''          Αναλ. Πράσ. 2''           9 μέτρα           5 μίλια

Α 26ο 06' 8''         0,35'' + 1,65'' = 2''

 

 

----------   ----------   //   ----------   ----------

 

 

 Σητεία    (Φανός λιμένος)

 1   Στην κεφαλή του βόρειου λιμενοβραχίονα 

του νέου λιμένα Σητείας.

  

Εκτός Φ.Ε.Α.

Λευκή μεταλλική στήλη με πράσινη οριζόντια λουρίδα

 Εθνικός Αριθμός     3310 

 Διεθνής Αριθμός  Ε 4822 

Στίγμα                   Περίοδος             Ύψος           Φωτοβολία   

Β 35ο 12' 5''        Σταθ.  Πράσ.           8 μέτρα             3 μίλια

Α 26ο 06' 7''     

 

 

 2    Στην κεφαλή του νότιου λιμενοβραχίονα 

του νέου λιμένα Σητείας.

Εκτός Φ.Ε.Α.

Λευκή μεταλλική στήλη με ερυθρά οριζόντια λουρίδα

 Εθνικός Αριθμός     3310,1 

 Διεθνής Αριθμός  Ε 4822,5 

Στίγμα                   Περίοδος               Ύψος         Φωτοβολία       

Β 35ο 12' 5''        Σταθ  Ερυθ.              5 μέτρα           3 μίλια

Α 26ο 06' 6''

 

 

----------   ----------   //   ----------   ----------

 

 

 Κυριαμάδι    (Φάρος Ακτοπλοΐας)

Στη βορειότερη βραχονησίδα Κυριαμάδι.

        

Σχήμα 19 του Φ.Ε.Α.

Σιδηρόπλεκτος οβελός

 Εθνικός Αριθμός     3314 

 Διεθνής Αριθμός  Ε 4825 

Στίγμα                          Περίοδος                   Ύψος             Φωτοβολία                   Τομείς

Β 35ο 18' 1''          Αναλ. Λευκ. Ερυθρ. 3''      12 μέτρα             4 μίλια                  Ερυθ. 146ο  - 162ο *

Α 26ο 15' 8''              0,3'' + 2,7'' = 3''                                        3 μίλια                  Λευκ.   162ο - 271ο

                                                                                                                              Ερυθ   271ο - 333ο *

                                                                                                                              Λευκ.  333ο - 146ο

*  Ο  ερυθρός   τομέας  (146ο - 162ο = 16ο)  του  φάρου, 

καλύπτει την επικίνδυνη ύφαλο Σπιτφαιρ, που βρίσκεται 

σε   απόσταση  περίπου  ενός  μιλίου   βορειοδυτικά  της 

βορειότερης  βραχονησίδας  Κυριαμάδι.

 

* Ο  ερυθρός  τομέας  (271ο - 333ο = 62ο)  του  φάρου,  

καλύπτει    τη   δυτική   πλευρά   του    Όρμου    Τέντα    

και    τη    νοτιότερη    βραχονησίδα   Κυριαμάδι.

 

 

----------   ----------   //   ----------   ---------- 

 

 

  Κυριαμάδι    (Φανός Λιμένος)

 1   Στην κεφαλή του νότιου κυματοθραύστη 

του Όρμου Κυριαμάδι.

   

Σχήμα 21 του Φ.Ε.Α.

Σιδηρόπλεκτος οβελός με εξώστη, μεταλλική 

στήλη και πράσινη οριζόντια λουρίδα

 Εθνικός Αριθμός        3315 

 Διεθνής Αριθμός  Ε 4825,1 

Στίγμα                   Περίοδος                     Ύψος          Φωτοβολία     

Β 35ο 18' 1''         Αναλ. Πράσ. 3''            10 μέτρρα         3 μίλια

Α 26ο 17' 4''         0,3'' + 2,7'' = 3''

 

 

 2     Στην κεφαλή του βόρειου κυματοθραύστη 

του Όρμου Κυριαμάδι.

Σχήμα 21 του Φ.Ε.Α.

Σιδηρόπλεκτος οβελός με εξώστη, μεταλλική 

στήλη και ερυθρά οριζόντια λουρίδα.

 Εθνικός Αριθμός     3315,1 

 Διεθνής Αριθμός  Ε 4825,2 

Στίγμα                   Περίοδος                    Ύψος         Φωτοβολία   

Β 35ο 18' 1''         Αναλ. Ερυθ. 3''            10 μέτρρα         3 μίλια

Α 26ο 17' 4''         0,3'' 2,7'' = 3''    

 

 

----------   ----------   //   ----------   ----------

 

 

 Κυριαμάδι    (Φανός Λιμένος)

Στην κεφαλή του προβλήτα.

Σχήμα 19 του Φ.Ε.Α.

Σιδηρόπλεκτος οβελός

 Εθνικός Αριθμός        3316 

 Διεθνής Αριθμός  Ε 4825,4 

Στίγμα                    Περίοδος                  Ύψος           Φωτοβολία       

Β 35ο 18' 2''         Σταθ.  Ερυθ.               9 μέτρα            3 μίλια

Α 26ο 17' 7''

 

 

----------   ----------   //   ----------   ----------

 

 

 Παξιμάδα    (Φάρος Ακτοπλοΐας)

Στην Άκρα Σπίθα, νότιο όριο 

της νησίδας Παξιμάδα.

     

Σχήμα 16 του Φ.Ε.Α.

Λευκό πυργίο

 Εθνικός Αριθμός     3320 

 Διεθνής Αριθμός  Ε 4824 

Στίγμα                        Περίοδος                    Ύψος           Φωτοβολία         Τομείς

Β 35ο 23' 1''      Αναλ. Λευκ. Ερυθρ. 6''        36 μέτρα           12 μίλια             Λευκ. 019ο - 284ο

Α 26ο 10' 4''             1'' + 5'' = 6''                                             8 μίλια             Ερυθ. 284ο -314ο *


* Ο ερυθρός τομέας του φάρου Παξιμάδας,

καλύπτει τα αβαθή της ύφαλου Σίδερος.

 

 

----------   ----------   //   ----------   ----------

 

 

 Γιανυσάδα    (Φάρος Ακτοπλοΐας)

Στην Άκρα Χαλκιάς, νότιοαανατολικό 

όριο της νησίδας Γιανυσάδα.

         

Σχήμα 19 του Φ.Ε.Α.

Σιδηρόπλεκτος οβελός

 Εθνικός Αριθμός        3322 

 Διεθνής Αριθμός  Ε 4824,5 

Στίγμα                           Περίοδος                   Ύψος             Φωτοβολία           Τομείς

B 35o 19' 6''          Αναλ. Λευκ. Ερυθ. 10''      14 μέτρα               7 μίλια               Λευκ. 213ο - 275ο

A 26o 11' 2''           0,5'' + 9,5'' = 10''                                           5 μίλια              Ερυθ. 275ο - 280ο *

                                                                                                                            Λευκ. 280ο - 304ο

                                                                                                                            Ερυθ. 304ο - 310ο *

                                                                                                                            Λευκ. 310ο - 052ο

                                                                                                                            Σκοτ.  052ο - 213ο

                                                                                                                                                                      

* Ο ερυθρός τομέας (275ο - 280ο = 5ο) του φάρου Γιανυσάδας,

καλύπτει την ύφαλο Σπίτφαιρ.

 

* Ο ερυθρός τομέας (304ο - 310ο = 6ο) του φάρου Γιανυσάδας,

καλύπτει τη σκόπελο Γραβρούλια.