Βόρειες Ακτές

2015-06-12 21:51

 

 Λιμάνι Ρεθύμνου    (Φανός Λιμένος)

 1    Στο άκρο του βόρειου λιμενοβραχίονα

  

Σχήμα  15  του  Φ.Ε.Α: 

Εξαγωνικό θυλάκιο με στήλη, 

εξώστη και πράσινη οριζόντια λουρίδα

 Εθνικός Αριθμός      3120 

 Διεθνής Αριθμός   Ε 4790 

  Στίγμα                   Περίοδος                Ύψος             Φωτοβολία                   

B 35o 22' 5''         Αναλ. Πράσ. 3''          10 μέτρα              12 μίλια             

A 24o 29' 1''             1'' + 2'' = 3''                                                              

 

 

 2   Στο άκρο του ανατολικού λιμενοβραχίονα

      

Σχήμα 15 του Φ.Ε.Α.

Εξαγωνικό θυλάκιο με στήλη,

εξώστη και ερυθρά οριζόντια λουρίδα

 Εθνικός Αριθμός         3125 

 Διεθνής Αριθμός   Ε 4791,4 

Στίγμα                     Περίοδος              Ύψος           Φωτοβολία                    

Β 35ο 22' 3''        Αναλ. Ερυθρ. 4''        12 μέτρα            6 μίλια               

Α 24ο 29' 0''           1'+  3'' = 4''  

 

 

----------   ----------   //   ----------   ----------

 

 

 

 Λιανός Κάβος    (Φανός Λιμένος)

 1     Στο άκρο του βόρειου λιμενοβραχίονα, 

του λιμενίσκου Λιανού Κάβου.

   

Σχήμα 21 του Φ.Ε.Α.

 Μεταλλική στήλη 

 Εθνικός Αριθμός        3135,1 

 Διεθνής Αριθμός   Ε 4791,71 

Στίγμα                       Περίοδος                 Ύψος              Φωτοβολία                

Β 35ο 25' 2''           Αναλ. Πρασ. 3''           7 μέτρα                3 μίλια             

Α 24ο 39' 0''           0,3'' + 2,7'' = 3''                                         

 

 2    Στο άκρο του νότιου λιμενοβραχίονα

    

Εκτός Φ.Ε.Α.

Σιδηρόπλεκτος οβελός με εξώστη μεταλλική

στήλη   και   ερυθρά   οριζόντια   λουρίδα.

 Εθνικός Αριθμός        3135,2 

 Διεθνής Αριθμός   Ε 4791,72 

Στίγμα                     Περίοδος               Ύψος           Φωτοβολία                 

Β 35ο 25' 2''         Αναλ. Ερυθρ. 3''        7 μέτρα             3 μίλια          

Α 24ο 39' 0''          0,3'' + 2,7'' = 3''                                            

 

 

----------   ----------   //   ----------   ---------- 

 

 

 

 Πάνορμο    (Φανός Λιμένος)

 1    Στο άκρο του βόρειου λιμενοβραχίονα 

        

Σχήμα 21 του Φ.Ε.Α.

Σιδηρόπλεκτος οβελός με   εξώστη, μεταλλική  

στήλη   και   πράσινη   οριζόντια   λουρίδα.

 Εθνικός Αριθμός         3137 

 Διεθνής Αριθμός   Ε 4891,8 

Στίγμα                      Περίοδος                  Ύψος                Φωτοβολία               

Β 35ο 25' 3''          Αναλ. Πράσ. 3''            7 μέτρα                   3 μίλια           

Α 24ο 41' 6''          0,3'' + 2,7'' = 3''                                             

 

                                                                                                            

 2    Στο άκρο του ανατολικού λιμενοβραχίονα:

     

Σχήμα 20 του Φ.Ε.Α.

Σιδηρόπλεκτος οβελός με 

 εξώστη και ερυθρά οριζόντια λουρίδα

 Εθνικός Αριθμός       3137,1 

 Διεθνής Αριθμός    Ε 4791,9 

Στίγμα                    Περίοδος                 Ύψος            Φωτοβολία                 

Β 35ο 25' 3''       Αναλ. Ερυθρ. 3''           7 μέτρα               3 μίλια                 

Α 24ο 41' 6''        0,3'' + 2,7'' = 3''                                                  

 

 

 

----------   ----------   //   ----------   ---------- 

 

 

 

 Χονδρός Κάβος    (Φάρος Ακτοπλοΐας)

Επι της Άκρας Χονδρός Κάβος.

         

Σχήμα 16 του Φ.Ε.Α.

Λευκό Πυργίο

 Εθνικός Αριθμός       3140 

 Διεθνής Αριθμός    Ε 4792 

 Στίγμα                         Περίοδος                    Ύψος          Φωτοβολία      Τομείς 

Β 35ο 25' 7''      Αναλ. Λευκ. Ερυθρ. 6''        57 μέτρα      Λευκ. 12 μίλια     Ερυθρ. 50ο - 97ο *

Α 24ο 42' 0''               1'' + 5'' = 6''                                         Ερυθρ8 μίλια     Λευκ.    97ο - 270ο 

* Ο ερυθρός τομέας, σημαδεύει τα αβαθή στις ακτες δυτικά του φάρου.

 

 

 

----------   ----------   //   ----------   ---------- 

 

 

 

 Μπαλί    (Φανός Λιμένος)

 1    Στην κεφαλή του λιμενοβραχίονα

       

Σχήμα 21 του Φ.Ε.Α.

Σιδηρόπλεκτος οβελός με εξώστη,

μεταλλική στήλη και πράσινη οριζόντια λουρίδα.

 Εθνικός Αριθμός        3145 

 Διεθνής Αριθμός     Ε 4793 

 Στίγμα                    Περίοδος                 Ύψος              Φωτοβολία                 

Β 35ο 24' 9''          Αναλ. Πράσ 3''            7 μέτρα                 3 μίλια             

Α 24ο 47' 1''          0,3'' + 2,7'' = 3''