Βόρειες Ακτές

2015-06-12 21:50

 

 Γραμβούσα    (Φάρος ακτοπλοϊας)

Στο   βόρειοδυτικό  άκρο   της Άγριας 

Γραμβούσας, στην  Άκρα Κορακιάς.

       

  Σχήμα 16 του Φ.Ε.Α.

  Λευκό Πυργίο  (Ύψος 3,7 μέτρα)

 Εθνικός Αριθμός    3030 

 Διεθνής Αριθμός Ε 4780 

 Στίγμα                        Περίοδος                    Ύψος           Φωτοβολία                 Τομείς 

Β 35ο 38' 9''       Αν. Λευκ. - Ερυθ. 10''      108 μέτρα         Λευκ. 17 μίλια        Λευκ. 330ο-239ο

Α 23ο 34' 6''          0,28'' + 9,72 = 10''                                Ερυθ. 13 μίλια        Ερυθ. 239ο-255ο *

                                                                                                                         Λευκ. 255ο-319ο

                                                                                                                            Σκ. 319ο-330ο

* Ο ερυθρός τομέας του φάρου, (239ο -255ο=16ο)

σημαδεύει  την  αφώτιστη  Άκρα  Σπάθα.

 

----------   ----------   //   ----------   ----------

 

 

 Άκρα Καβονήσι     (Φανός Λιμένος)

 1    Στο άκρο το βόρειου λιμενοβραχίονα,

του   λιμένα   Κισάμου.

      

Σχήμα 21 του Φ.Ε.Α. 

Σιδηρόπλεκτος Οβελός με εξώστη και 

μεταλλική στήλη με πράσινη οριζόντια λουρίδα  

 Εθνικός Αριθμός         3035 

 Διεθνής Αριθμός   Ε 4780,4 

 Στίγμα                      Περίοδος               Ύψος             Φωτοβολία                   

Β 35ο 31' 0''              Αν Πρ. 2''                7 μέτρα               3 μίλια.            

Α 23ο 38' 5''            0,3 1,7 = 2''    

                                        

 

 2   Στο άκρο του νότιου λιμενοβραχίονα,

του   λιμένα   Κισάμου.

   

Σχήμα 21 του Φ.Ε.Α.

Σιδηρόπλεκτος Οβελός με εξώστη και 

μεταλλική στήλη με ερυθρά οριζόντια λουρίδα.

 Εθνικός Αριθμός        3036 

 Διεθνής Αριθμός  Ε 4780,5 

    Στίγμα                      Περίοδος                Ύψος               Φωτοβολία         

Β 35ο 31' 0''                  Αν Ερ. 2''                9 μέτρα                   3 μίλια            

Α 23ο 38' 3''               0,3 1,7 = 2''                                          

 

 

----------   ----------   //   ----------   ----------

 

 

 Λιμένας Κολυμβαρίου   (Φανός Λιμένος)

 1   Στην κεφαλή του βόρειου λιμενοβραχίονα,

του λιμένα Κολομβαρίου.

    

Σχήμα 21 του Φ.Ε.Α.

Σιδηρόπλεκτος οβελός με εξώστη, μεταλλική

στήλη και πράσινη οριζόντια λουρίδα

 Εθνικός Αριθμός        3036,5 

 Διεθνής Αριθμός     Ε 4780,6 

   Στίγμα                     Περίοδος               Ύψος           Φωτοβολία        

Β 35o 33' 0''             Αναλ. Πρασ. 4''       8 μέτρα              4 μίλια    

Α 23o 46' 9''             0,4'' + 3.6'' = 4''                                            

 

 2   Στην κεφαλή του νότιου λιμενοβραχίονα,

του λιμένα Κολυμβαρίου.

          

Σχήμα 21 του Φ.Ε.Α.

Σιδηρόπλεκτος οβελός με εξώστη, μεταλλική

στήλη και ερυθρά οριζόντια λουρίδα

 Εθνικός Αριθμός      3036,6 

 Διεθνής Αριθμός   Ε 4780,7 

  Στίγμα                     Περίοδος              Ύψος             Φωτοβολία                   

Β 35ο 32' 9''           Αναλ. Ερυθ. 4''         8 μέτρα                4 μίλια            

Α 23ο 46' 9''          0,4'' + 3,6'' = 4''                                               

 

 

----------   ----------   //   ----------   ----------

 

 

 Νέα Χώρα   (Φανός Λιμένος)

 1    Στην κεφαλή του βόρειου λιμενοβραχίονα : 

   

Σχήμα 21 του Φ.Ε.Α.

Σιδηρόπλεκτος οβελός με εξωστη

μεταλλική στήλη και ερυθρά οριζόντια λουρίδα

 Εθνικός Αριθμός         3037 

 Διεθνής Αριθμός   Ε 4780,8 

  Στίγμα                Περίοδος         Ύψος       Φωτοβολία              

B 35o 31' 0''      Αναλ. Ερυθ. 3''    3 μέτρα          8 μίλια            

A 24o 00' 5''     0,3'' 2,7'' = 3''       

                                 

 2    Στην κεφαλή του νότιου λιμενοβραχίονα:

         

Σχήμα 21 του Φ.Ε.Α.

Σιδηρόπλεκτος οβελός με εξώστη

μεταλλική στήλη και πράσινη οριζόντια λουρίδα

 Εθνικός Αριθμός      3037,1 

 Διεθνής Αριθμός   Ε 4780,9 

  Στίγμα                     Περίοδος               Ύψος           Φωτοβολία                  

B 3531' 0''            Αναλ. Πράσ. 3''         3 μέτρα              8 μίλια          

A 2400' 5''            0,3'' + 2,7'' = 3''        

                             

 

 

----------   ----------   //   ----------   ---------- 

 

 

 Λιμένας Χανίων    (Φανός Λιμένος)

 1    Στην κεφαλή του εξωτερικού λιμενοβραχίονα:

   

 (Εκτός Φ.Ε.Α.)

Πέτρινος Πύργος

 Εθνικός Αριθμός       3040 

 Διεθνής Αριθμός    Ε 4781 

  Στίγμα                      Περίοδος                 Ύψος             Φωτοβολία            

B 35o 31' 2''           Αναλ. Ερυθ. 2,5''         26 μέτρα              7 μίλια                

A 24o 01' 0''         0,06'' 2,44'' = 2,5''

 

 2    Στο Ανατολικό Άκρο του κυματοθραύστη:

         

Σχήμα 21 του Φ.Ε.Α.

Σιδηρόπλεκτος οβελός με εξώστη 

μεταλλική στήλη και πράσινη οριζόντια λουρίδα

 Εθνικός Αριθμός           3038 

 Διεθνής Αριθμός   Ε 4780,95 

  Στίγμα                     Περίοδος              Ύψος           Φωτοβολία                   

Β 35ο 31' 1''           Αναλ. Πρασ. 4''         5 μέτρα             7 μίλια              

Α 24ο 00' 9''           0,4'' 3,6'' = 4''                                        
 
 
 
 
 Μαρίνα Λιμένα Χανίων     (Φανός Λιμένος)
 1    Στην κεφαλή του βόρειου εσωτερικού 
λιμενοβραχίονα,   εντός   του   λιμένα:
 
(Εκτός Φ.Ε.Α.)
Λευκή μεταλλική στήλη
με ερυθρά οριζόντια λουρίδα
 Εθνικός Αριθμός      3050 
 Διεθνής Αριθμός  E  4782 
  Στίγμα                  Περίοδος             Ύψος            Φωτοβολία                 
Β 35ο 31' 2''              Σταθερός              6 μέτρα              3 μίλια                  
Α 24ο 01' 1''            Ερυθρός                                                   
 
 
 2    Στην κεφαλή το νότιου εσωτερικού 
λιμενοβραχίονα,   εντός   του   λιμένα:
 
(Εκτός Φ.Ε.Α.)
Λευκή μεταλλική στήλη 
με πράσινη οριζόντια λουρίδα
  Εθνικός Αριθμός          3060 
 Διεθνής Αριθμός    Ε 4782,4  

  Στίγμα                 Περίοδος            Ύψος            Φωτοβολία               

Β 35ο 31' 2''              Σταθερός              7 μέτρα             3 μίλια                   

Α 24ο 01' 2''            Πράσινος                                                   

 

 

----------   ----------   //   ----------   ---------- 

 

 

 Άκρα Μαλέκα   (Φάρος Ακτοπλοϊας)

Επί της Άκρας Μαλέκα, της 

Χερσονήσου   Ακρωτήρι.

       

Σχήμα 19 του Φ.Ε.Α.

Σιδηρόπλεκτος Οβελός

 Εθνικός Αριθμός      3070 

 Διεθνής Αριθμός   Ε 4783 

  Στίγμα                     Περίοδος                Ύψος             Φωτοβολία          

Β 35ο 35' 3''           Αναλ. Λευκ. 12''         48 μέτρα             10 μίλια            

Α 24ο 10' 5''        1'' 2'' + 1'' + 8'' = 12''

 

 

----------   ----------   //   ----------   ----------

 

 

 Νησίδα Σούδα    (Φανός Λιμένος)

 1    Στο νότιο Άκρο της Νησίδας Σούδα.

        

Σχήμα του Φ.Ε.Α.

Λευκή  πυραμίδα  με 

πράσινη οριζόντια λουρίδα

 Εθνικός Αριθμός      3080 

 Διεθνής Αριθμός   Ε 4786 

   Στίγμα                     Περίοδος                     Ύψος             Φωτοβολία               

35o 29' 3''               Αναλ.. Πράσ. 4,8''           20 μέτρα              6 μίλια              

24o 09' 2''                0,8'' 4'' = 4,8''                                                                

 

 

----------   ----------   //   ----------   ----------

 

 

 Άγιος Νικόλαος    (Φανός Λιμένος)

 1    Στην κεφαλή της προβλήτας

   

Λευκή μεταλλική στήλη (Εκτός Φ.Ε.Α.)

 Εθνικός Αριθμός       3090 

 Διεθνής Αριθμός    Ε 4788 

Στίγμα                Περίοδος         Ύψος        Φωτοβολία             Χαρακτηριστικά

Β 35ο 30' 3''          Σταθερός        12 μέτρα          3 μίλια               Λευκή μεταλλική στήλη

Α 24ο 05' 5''        Πράσινο

 

 

----------   ----------   //   ----------   ----------

 

 

 Βλητέ    (Φανός Λιμένος)

 1    Στην κεφαλή της προβλήτας

  

(Εκτός Φ.Ε.Α.)

Λευκή μεταλλική στήλη

με πράσινη οριζόντια λουρίδα  

 Εθνικός Αριθμός         3095 

 Διεθνής Αριθμός   Ε 4788,5 

Στίγμα                Περίοδος         Ύψος        Φωτοβολία             

Β 35ο 30' 3''        Σταθερός         10 μέτρα          3 μίλια               

Α 24ο 04' 5''       Πράσινο                                                     

 

 

----------   ----------   //   ----------   ----------

 

 

 Λιμένας Σούδας    (Φανός Λιμένος)

 1    Στην κεφαλή της προβλήτας

   

(Εκτός Φ.Ε.Α.)

Λευκή μεταλλική στήλη  

 Εθνικός Αριθμός       3100 

 Διεθνής Αριθμός    Ε 4787 

  Στίγμα                     Περίοδος                  Ύψος             Φωτοβολία          

Β 35ο 29' 5''               Σταθερός                  8 μέτρα                4 μίλια            

Α 24ο 04' 7''               Ερυθρός

 

 

----------   ----------   //   ----------   ----------

 

 

 Άκρα Δρέπανο    (Φάρος Ακτοπλοΐας)

Επι της Άκρας Δρέπανο

    

 (Εκτός Φ.Ε.Α.)

Πέτρινος Πύργος

 Εθνικός Αριθμός      3110 

 Διεθνής Αριθμός   Ε 4784 

Στίγμα                         Περίοδος                       Ύψος                 Φωτοβολία          

Β 35ο 28' 5''               Αναλ Λευκ. 30''                 56 μέτρα                  20 μίλια              

Α 24ο 14' 5''        0,35'' 4,65'' + 0,35'' + 4,65'' +   

                            + 0,35'' + 19,65'' = 30''