Νότιες Ακτές

2015-06-12 21:53

 

 Κουφονήσι    (Φάρος Ακτοπλοΐας)

Στη νότια πλευρά της Νήσου

        

Σχήμα 6 του Φ.Ε.Α.

Λευκό τετραγωνικό θυλάκιο

με σιδηρόπλεκτο οβελό και εξώστη

 Στίγμα                         Περίοδος                        Ύψος             Φωτοβολία         

Β 34ο 56' 0''             Αν. (2) Λευκ. 16''              73 μέτρα               10 μίλια         

Α 26ο 08' 6''         1'' + 2'' + 1'' + 12'' = 16''                                        

 

 

----------   ----------   //   ----------  ----------

 

 

 Λιμένας Μακρύ Γυαλού    (Φανός Λιμένος)

 1    Στην κεφαλή του λιμενοβραχίονα.

          

Σχήμα 7 του Φ.Ε.Α.

Κυκλικό θυλάκιο με σιδηρόπλεκτο 

οβελό και ερυθρά οριζόντια λουρίδα

Στίγμα                   Περίοδος               Ύψος           Φωτοβολία                

B 35o 02' 3''         Αν. Ερυθ. 3''            6 μέτρα             3 μίλια           

A 25o 58' 5''        0,3'' 2,7 = 3''                                                

 

----------   ----------   //   ----------   ----------

 

 

 Λιμένας Ιεράπετρας    (Φανός Λιμένος)

Στην κεφαλή του λιμενοβραχίονα

          

Σχήμα 15 του Φ.Ε.Α.

Λευκό εξαγωνικό θυλάκιο με στήλη,  

εξώστη και ερυθρά οριζόντια λουρίδα

 Στίγμα                        Περίοδος                  Ύψος           Φωτοβολία                    

 

B 35ο 00' 3''                Αν. Ερυθ. 3''              9 μέτρα              4 μίλια          

A 25ο 44' 3''              0,3'' + 2,7'' = 3''

 

 

----------   ----------   //   ----------   ----------

 

 

 Νήσος Γαϊδουρονήσι    (Φάρος Ακτοπλοΐας)

Στη βορειοδυτική πλευρά της Νήσου

        

Σχήμα του Φ.Ε.Α.

Λευκό κυκλικό θυλάκιο 

με σιδηρόπλεκτο οβελό.

Στίγμα                              Περίοδος                         Ύψος              Φωτοβολία           

Β 34ο 52' 8''                  Αν. (2) Λευκ. 12''                 12 μέτρα              10 μίλια           

Α 25ο 41' 7''        0,5'' + 2,5'' 0,5'' + 8,5'' = 12''