Νότιες Ακτές

2015-06-12 21:52

 

 'Ακρα Θεόφιλος    (Φάρος Ακτοπλοΐας)

Στην Άκρα Θεόφιλος, ανατολικό όριο, 

των νότιων ακτών του νομού Ηρακλείου.

      

Σχήμα 7 του Φ.Ε.Α.

Λευκό θυλάκιο με 

σιδηρόπλεκτο οβελό

 Εθνικός Αριθμός    3390 

 Διεθνής Αριθμός Ε 4833 

Στίγμα                         Περίοδος                     Ύψος       Φωτοβολία

Β 34ο  59' 0''             Αναλ. Λευκ. 12''             75 μέτρα       10 μίλια           

Α 25ο  30' 3''    0,5''2,5'' + 0,5''8,5'' = 12''                                            

 

 

----------   ----------   //   ----------   ----------

 

 

 

 Μεγαλονήσι    (Φάρος Ακτοπλοΐας)

Στην κορυφή της νησίδας Μεγαλονήσι, 

στη δυτική πλευρά του Όρμου Καλών Λιμένων.

     

Σχήμα 2 του Φ.Ε.Α.

Λευκή πυραμίδα με εξώστη

 Εθνικός Αριθμός       3400  

 Διεθνής Αριθμός  Ε 4833,6 

 Στίγμα                           Περίοδος                                         Ύψος       Φωτοβολία 

B 34o 55' 5''                   Αναλ.  Λευκ. 20''                                   67 μέτρα        11 μίλια             

A 24o 48' 1''    0,5'' 3'' + 0,5''3'' + 0,5''12,5'' = 20''                                                      

  

 

 

----------   ----------   //   ----------   ----------

 

 

 

 Λίθινο    (Φάρος Ακτοπλοΐας)

Στην Άκρα Λίθινο

      

Σχήμα 19 του Φ.Ε.Α.

Σιδηρόπλεκτος οβελός

 Εθνικός Αριθμός     3410 

 Διεθνής Αριθμός  Ε 4834 

Στίγμα                    Περίοδος                Ύψος         Φωτοβολία

B 34o 55' 4''          Αναλ. Λευκ. 6''           33 μέτρα        12 μίλια            

A 24o 44' 0''           1''5'' = 6''                                                            

 

 

----------   ----------   //   ----------   ----------

 

 

 

 Κόκκινος Πύργος    (Φανός Λιμένος)

 1    Στην κορυφή του Δυτικού Λιμενοβραχίονα 

του Λιμενίσκου Κόκκινου Πύργου.

   

Σχήμα 20 του Φ.Ε.Α.

 Σιδηρόπλεκτος οβελός με εξώστη 

 και ερυθρά οριζόντια λουρίδα

 Εθνικός Αριθμός       3416 

 Διεθνής Αριθμός Ε 4833,7 

Στίγμα                Περίοδος                Ύψος       Φωτοβολία

Β 35ο 04' 8''          Αν. Ερυθ. 3''          8 μέτρα        3 μίλια       

Α 24ο 44' 2''        0,3'' + 2,7 = 3''  

 

                                           

 2    Στην κορυφή τού Ανατολικού Λιμενοβραχίονα

Σχήμα 20 του Φ.Ε.Α.

Σιδηρόπλεκτος οβελός με εξώστη

και πράσινη οριζόντια λουρίδα

 Εθνικός Αριθμός      3416,1 

 Διεθνής Αριθμός Ε 4833,75 

Στίγμα                  Περίοδος                 Ύψος        Φωτοβολία     

Β 35ο 04' 9''         Αναλ. Πρασ. 3''          8 μέτρα        3 μίλια          

Α 24ο 44' 3''       0,3'' + 2,7 = 3''