Νότιες Ακτές

2015-06-12 21:51

 

 Αγία Γαλήνη    (Φανός Λιμένος)

 1    Στην κεφαλή του λιμενοβραχίονα  

του   λιμένα   Αγίας   Γαλήνης.

     

Σχήμα 20 του Φ.Ε.Α.

Σιδηρόπλεκτος οβελός με εξώστη 

και ερυθρά οριζόντια λουρίδα

 Εθνικός Αριθμός      3420 

 Διεθνής Αριθμός   Ε 4836 

Στίγμα                     Περίοδος              Ύψος          Φωτοβολία

Β 35ο 05' 8''          Αναλ. Ερυθ. 3''       10 μέτρα           3 μίλια

Α 24ο 41' 5''          0,3'' + 2,7'' = 3''  

 

----------   ----------   //   ----------    ----------

 

 

 Πλακιάς    (Φανός Λιμένος)

 1   Στην κεφαλή του νότιου λιμενοβραχίονα 

του  νέου Λιμένα Πλακιά.

Σχέδιο 20 του Φ.Ε.Α.

Σιδηρόπλεκτος οβελός με εξώστη

 

 

 2   Στην κεφαλή του βόρειου λιμενοβραχίονα 

του νέου Λιμένα Πλακιά.

Σχέδιο 20 το Φ.Ε.Α.

Σιδηρόπλεκτος οβελός με εξώστη