Νότιες Ακτές

2015-06-12 21:50

 

 Σφακιά     (Φανός Λιμένος)

 1    Στην  κεφαλή  του  λιμνοβραχίονα  του 

παλιού λιμανιού της  Χώρας Σφακίων.

    

Σχήμα 20 του Φ.Ε.Α.

Σιδηροπλεκτος οβελός με εξώστη 

και   ερυθρά   οριζόντια   λουρίδα 

 Εθνικός Αριθμός        3425 

 Διεθνής Αριθμός  Ε 4840,5 

 Στίγμα                  Περίοδος           Ύψος          Φωτοβολία                   

B 3512' 1''          Αν. Ερυθ. 3''       8 μέτρα             3 μίλια           

A 2408' 1''         0,3'' + 2,7'' = 3''  

 

 

----------   ----------   //   ----------   ----------

 

 

 Γαύδος     (Φάρος Ακτοπλοϊας)

Στο  νοτιοανατολικό  όριο  της 

νήσου, στην  Άκρα Τρυπητή.

      

 Σχήμα 19 του Φ.Ε.Α. 

Σιδηρόπλεκτος Οβελός

 Εθνικός Αριθμός     3430 

 Διεθνής Αριθμός  Ε 4840 

 Στίγμα                        Περίοδος                    Ύψος          Φωτοβολία       

Α 34ο 48' 3''            Αναλ. Λευκ. 16''             37 μέτρα           12 μίλια            

Β 24ο 07' 3''         1'' + 2'' + 1'' + 12'' = 16''

 

 

----------   ----------   //   ----------   ----------

 

 

 Γαυδοπούλα    (Φάρος Ακτοπλοϊας)

Στο βόρειο Άκρο της Νησίδας.

       

Σχήμα 19 του Φ.Ε.Α.

Σιδηρόπλεκτος Οβελός

 Εθνικός Αριθμός     3440 

 Διεθνής Αριθμός  Ε 4838 

 Στίγμα                      Περίοδος               Ύψος          Φωτοβολία

Β 34ο 56' 3''             Αναλ. Λευκ. 8''          56 μέτρα           12 μίλια

Α23ο 59' 4''                 1'' 7'' = 8''

 

 

 

 

 

----------   ----------   //   ----------   ---------- 

 

 

 

 Λουτρό    (Φάρος Ακτοπλοϊας)

Στη Βραχονησίδα Λουτρό

     

Σχήμα 7 του Φ.Ε.Α.

Λευκό κυκλικό θυλάκιο 

με σιδηρόπλεκτο οβελό

 Εθνικός Αριθμός     3450 

 Διεθνής Αριθμός  Ε 4842 

Στίγμα                 Περίοδος              Ύψος        Φωτοβολία             

B 35o 11' 9''   Μκ. Αναλ. Λευκ. 10''    17μέτρα          6 μίλια              

A 24o 05' 0''        2'' + 8'' = 10''    

 

 

 

 

 ----------   ----------   //   ----------   ----------

 

 

 Λιμάνι Παλαιόχωρας    (Φανός Λιμένος)

 1    Στο Άκρο του Νότιου Λιμενοβραχίονα

    

Σχήμα 21 του Φ.Ε.Α.

Σιδηρόπλεκτος οβελός με εξώστη, μεταλλική

στήλη και ερυθρά οριζόντια λουρίδα.

 Εθνικός Αριθμός     3455 

 Διεθνής Αριθμός  Ε 4845 

Στίγμα                 Περίοδος            Ύψος        Φωτοβολία             

Β 35ο 13' 4''       Αναλ. Ερυθ. 3''         10 μέτρα           3 μίλια

Α 23ο 40' 7''       0,3'' + 2,7'' = 3''

 

 

 

 

 

 2   Στο Άκρο του Βόρειου Λιμενοβραχίονα

Σχήμα 21 του Φ.Ε.Α

Σιδηρόπλεκτος οβελός με εξώστη, μεταλλική 

στήλη και πράσινη οριζόντια λουρίδα.

 Εθνικός Αριθμός     3455,1 

 Διεθνής Αριθμός  Ε 4845,5 

Στίγμα                 Περίοδος              Ύψος        Φωτοβολία           

Β 35ο 13' 5''      Αναλ. Πράσ. 3''      10 μέτρα          3 μίλια 

Α 23ο 40' 7''         0,3'' 2,7'' = 3''

 

 

 

 

----------   ----------   //   ----------   ---------- 

 

 

 

 Σχιστό    (Φάρος Ακτοπλοϊας)

Στην κορυφή της Βραχονησίδας

      

Σχήμα 2 του Φ.Ε.Α.

Λευκή πυραμίδα με εξώστη

 Εθνικός Αριθμός     3460 

 Διεθνής Αριθμός  Ε 4844 

Στίγμα                 Περίοδος              Ύψος        Φωτοβολία 

Β 35ο 13' 4''        Αναλ. Λευκ. 8''     16 μέτρα         8 μίλια

Α 23ο 40' 3''          1'' +  7'' = 8''