Δυτικές Ακτές

2015-06-12 21:50

 

 Ελαφόνησος    (Φάρος Ακτοπλοϊας)

Στο δυτικό Άκρο της Νησίδας Ελαφόνησος, 

δίπλα στη θέση του παλιού πέτρινου Φάρου. 

      

Σχήμα 8 του Φ.Ε.Α.

Λευκός Σιδηρόπλεκτος Πύργος, με εξώστη

Εθνικός Αριθμός 

Διεθνής Αριθμός

Στίγμα                               Περίοδος                            Ύψος         Φωτοβολία
Β 35ο 16' 2''                   Αν (2'') Λευκ 24''                       43 μέτρα          12 μίλια           

Α 23ο 31' 5''      1'' + 3'' + 1'' + 3'' + 1'' + 15'' = 24''                                                 
 
 
 
 
----------   ----------  //   ----------   ----------
 
 
 
 Πλάτανος    (Φανός Λιμένος)
 1    Στην κεφαλή του Δυτικού Λιμενοβραχίονα 
του Λιμενίσκου Πλατάνου, στον Όρμο Κούτρη

   

Σχήμα 21 του Φ.Ε.Α.

Σιδηρόπλεκτος οβελός με εξώστη 

μεταλλική στήλη και πράσινη οριζόντια λουρίδα

Εθνικός Αριθμός

Διεθνής Αριθμός

Στίγμα                               Περίοδος            Ύψος       Φωτοβολία  

Β 35ο 28' 8''                     Αν. Πράσ. 3''          7 μέτρα        3 μίλια               

Α 23ο 34' 1''                   0,3'' + 2,7'' = 3''