Ανατολικές Ακτές

2015-06-12 21:53

 

 Σίδερος    (Φάρος Ακτοπλοΐας)

Στην   Άκρα   Σίδερος, 

βορειοανατολικό όριο της Κρήτης

      

Πέτρινος   κυκλικός  Πύργος 

επι   οικίας.    (Εκτός Φ.Ε.Α.) 

 Εθνικός Αριθμός     3330 

 Διεθνής Αριθμός  Ε 4826 

   Στίγμα                   Περίοδος                      Ύψος              Φωτοβολία          

Β 35ο 19' 0''          Αν. Λευκ. 10''                  45 μέτρα               23 μίλια

Α 26ο 18' 7''        0,25 + 9,75 = 10''

 

 

 

----------   ----------   //   ----------   ----------

 

 

 

 Παλαιόκαστρο    (Φανός Λιμένος)

Στην κεφαλή του λιμενοβραχίονα 

του     λιμενίσκου    Κουρεμένου.

   

Σχήμα 6 του Φ.Ε.Α.

Τετραγωνικό   θυλάκιο   με   σιδηρόπλεκτο   οβελό, 

εξώστη και πράσινη οριζόντια λουρίδα. 

 Εθνικός Αριθμός      3338 

 Διεθνής Αριθμός   Ε 4827 

 Στίγμα                     Περίοδος                   Ύψος           Φωτοβολία      

Β 35ο 13' 0''           Αναλ. Πράσ. 3''            8 μέτρα               3 μίλια     

Α 26ο 16' 3''           0,3'' + 2,7'' = 3''

 

 

----------   ----------   //   ----------   ----------

 

 

 

 Πλάκα    (Φάρος Ακτοπλοΐας)

Στην Άκρα Πλάκα, 

νότιο όριο του κόλπου Γραντές

   

Σχήμα 19 του Φ.Ε.Α.

Σιδηρόπλεκτος οβελός  

 Εθνικός Αριθμός      3340 

 Διεθνής Αριθμός   Ε 4827 

Στίγμα                                  Περίοδος                              Ύψος                Φωτοβολία     

Β 35ο 11' 9''                      Αναλ. Λευκ. 12''                       22 μέτρα                10 μίλια

Α 26ο 19' 1''          0,5'' + 2,5'' + 0,5'' + 8,5'' = 12'' 

 

 

----------   ----------   //   ----------   ----------     

 

 

 

 Κάβαλλος    (Φάρος Ακτοπλοΐας)

Στην κορυφή της νησίδας Κάβαλλος

      

Σχήμα 19 του Φ.Ε.Α.

Σιδηρόπλεκτος οβελός

Εθνικός Αριθμός       3350 

Διεθνής Αριθμός    Ε 4829 

Στίγμα                                    Περίοδος                                     Ύψος              Φωτοβολία              

Β 35ο 01' 7''                         Αναλ. Λευκ. 12''                              29 μέτρα             6 μίλια 

Α 26ο 13' 7''         0,3'' + 1,5'' 0,3'' + 1,5'' + 0,3'' + 8,1 = 12''