Ναυάγια στις θάλασσες της Κρήτης

 

Βόρειες Ακτές

Απο την Άκρα Βουξά, δυτικό όριο των βορείων ακτών, 

έως την Άκρα Σίδερο, ανατολικό όριο των βορείων ακτών της Κρήτης.

 

 

Νότιες Ακτές

Απο την Άκρα Κριού Μέτωπο,δυτικό όριο των νοτίων ακτών, 

έως τον Αθερινόλακο, ανατολικό όριο των νοτίων ακτών της Κρήτης.

 

 

Ανατολικές Ακτές

Απο την Άκρα Σίδερο, βόρειο όριο των ανατολικών ακτών, 

έως τον Αθερινόλακο, νότιο όριο των ακτών της Κρήτης.

 

 

Δυτικές Ακτές

Απο την Άκρα Βουξά, βόρειο όριο των δυτικών ακτών, 

έως την Άκρα Κριού Μέτωπο, νότιο όριο των δυτικών ακτών της Κρήτης.